טבעות ותליונים עץ החיים

ץ החיים הוא עץ שעל פי ספר בראשית (פרקים ב'-ג') היה מצוי בגן עדן. הוא נזכר בתחילת הסיפור, לצד עץ הדעת טוב ורע אשר ממנו נאסר על האדם לאכול שכן אכילה ממנו תגרום למוות.